Biura sprzedaży mieszkań:
Częstochowa+48 600 700 063

1. Administrator danych

Trust Investment SA, ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce, NIP: 6631877218, REGON: 381244959, KRS: 0000747790.

2. Dane kontaktowe

Z Trust Investment SA można się skontaktować poprzez adres e-mail: sprzedaz@trustinvestment.pl, pod numerem telefonu: +48 577 675 075, lub pisemnie: Trust Investment SA, ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce. Trust Investment SA nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

3. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia dodatkowych informacji handlowych. Podanie danych jest dobrowolne i umożliwia uzyskanie informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług własnych Trust Investment SA – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji usług – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda, pod warunkiem że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona. W razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda udzielona podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego (aplikacji na dane stanowisko).

4. Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane będą przetwarzane przez dwa lata lub do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Trust Investment SA, w szczególności dostawcom usług IT i biurom rachunkowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Trust Investment SA i wyłącznie zgodnie z poleceniami Trust Investment SA.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

  • wycofania zgody,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
  • żądania ich usunięcia,
  • żądania ich sprostowania,
  • dostępu do Pani/Pana danych,
  • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Trust Investment SA Pani/Pana danych osobowych w pliku o powszechnie używanym formacie.

W celu realizacji powyżej wymienionych praw należy się skontaktować z Trust Investment SA. Można to zrobić, np. przesyłając wniosek na adres siedziby Trust Investment SA lub e-mailowo na adres: office@trustinvestment.pl.

8. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rozpatrywania ewentualnej reklamacji jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji.

9. Podjęte środki ochrony danych

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie odbywa się na zabezpieczonych serwerach. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

10. Pliki cookies

Witryna trustinvestment.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Trust Investment SA w celu optymalizacji działań.

W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik, wypełniając formularz, wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko na potrzeby niezbędne do wykonania danej funkcji.