Zabezpieczenie ścian wykopu – postęp prac

Wykonano 60% wykopu, zabezpieczenie ścian wykopu poprzez ściankę berlińską oraz pierwszą sekcję płyty fundamentowej.