Stan zaawansowania prac – ZDJĘCIA

Prezentujemy stan zaawansowania poszczególnych prac oraz fotorelację z placu budowy.

Wykonane prace:

 • strop nad 10.-piętrem – 75%
 • piony 11. piętra – 75%
 • prace murarskie garaż – 100%
 • prace murarskie parter – 100%
 • prace murarskie 1.piętro – 100%
 • prace murarskie 2.piętro – 100%
 • prace murarskie 3.piętro – 100%
 • prace murarskie 4.piętro – 90%
 • prace murarskie 5.piętro – 100%
 • prace murarskie 6.piętro – 30%
 • instalacje elektryczne garaż – 80%
 • instalacje elektryczne parter  – 90%
 • instalacje wod-kan – parter, 1.piętro, 2.piętro, 3.piętro, 4.piętro, 5.piętro- 25%
 • wentylacja mechaniczna- parter, 1.piętro, 2.piętro, 3.piętro- 25%