Stan zaawansowania prac budowlanych

Przedstawiamy aktualny status prac budowlanych.

Na placu budowy trwają prace żelbetowe, pierwszy budynek osiągnął wysokość stropu nad 2 piętrem, drugi stropu nad parterem. Wykonano zasypki ścian garażu podziemnego.