Sky Trust – Postępy prac na budowie

Zobacz postęp prac na budowie inwestycji Sky Trust w Kielcach.

Dotychczasowe prace budowlane skupiły się głównie na przygotowaniu terenu budowy. Oto podsumowanie zrealizowanych prac:

  • teren budowy został zabezpieczony i ogrodzony,
  • wykonano przyłącza energetyczne,
  • częściowo usunięto istniejące przyłącza kolidujące z garażem podziemnym, dalsze prace będą kontynuowane na przełomie września/października,
  • plac budowy został uporządkowany i wykonano wstępne roboty ziemne na potrzeby realizacji ścian szczelinowych,
  • wykonano drogę dojazdową,
  • osadzono zaplecze budowy (biuro budowy, kontenery socjalno-magazynowe).

Ponadto wykonano wstępne roboty budowlane:

  • wykonano ściany szczelne wraz z kotwami gruntowymi
  • częściowo wykonane zostały ściany i słupy garażu
  • częściowo wykonano strop pośredni (płyta jezdna garażu)
  • w trakcie zbrojenia jest pierwsza działka robocza stropu nad garażem (rzędna -0,40)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z terenu budowy.