Raport z budowy

Bieżący raport z budowy

Wykonano:

  • ok. 80% zabezpieczenia wykopu dla bud. 1
  • kanalizację podposadzkową pod bud. 1
  • ok. 80% płyty fundamentowej pod bud. 1
  • część ścian żelbetowych garażu bud. 1
  • ok. 70% zabezpieczenia wykopu dla bud. 2
  • ok. 50% prac ziemnych (wykop) pod bud. 2

W trakcie:

  • zabezpieczenia wykopu dla bud. 2
  • prace ziemne pod bud. 2
  • prace żelbetowe na bud. 1 (kondygnacja garażu)