Zdjęcia z budowy kwiecień 2024

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem.

Prace budowlane prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem. W ostatnim czasie wykonano płytę fundamentową pod pierwszym budynkiem oraz część stropu nad garażem zazbrojono również płytę fundamentową drugiego budynku. Zakończono pierwszy etap prac ziemnych (ok.90%), a kolejny etap polegający na usunięciu przypory gruntowej będzie wykonywany po zakończeniu stanu surowego budynku.