Aktualnie wykonywane prace

Na budowie Krakowskiej Rogatki prace postępują zgodnie z planem.

Na budowie Krakowskiej Rogatki prace postępują zgodnie z planem. Poniżej przedstawiamy stan prac na dzień 26.02.2024.

Obecnie realizujemy:

  1. Zabezpieczenie wykopu w postaci palisady żelbetowej oraz ścianki berlińskiej.
  2. Prace ziemne.
  3. Montaż zaplecza budowy.
  4. Rozpoczęto wykonywanie płyty fundamentowej.

Właśnie zakończyliśmy:

  1. Zagospodarowanie placu budowy (np. ogrodzenie budowy).
  2. Wycinka drzew.
  3. Makroniwelacja terenu.
  4. Podłączenie mediów (woda, energia elektryczna).